Wirtualny Dziekanat

Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Rejestracja na studia

INFORMACJA: Proszę wypełnić formularz z podstawowymi danymi osobowymi. Wszystkie pola są wymagane. Po rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w podaniu rekrutacyjnym [w formie papierowej i elektronicznej] dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu rekrutacyjnego na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, do czasu jego zakończenia. Potwierdzam, że zostałem poinformowany, iż moje dane osobowe będą przetwarzane w realizacji przedmiotu działalności edukacyjnej WSIiZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO. Upoważniam władze uczelni do przekazywania informacji związanych z tokiem studiów za pomocą systemu ProAkademia. Przyjmuję do wiadomości, że Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych. Ponadto potwierdzam, iż przyjąłem do wiadomości, że w przypadku rezygnacji ze studiów opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi oraz zobowiązany /-a jestem do pisemnego powiadamiania Biura Spraw Studenckich Uczelni o każdorazowej zmianie danych adresowych (przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nie poinformowania o zmianie danych adresowych, w tym adresu poczty elektronicznej, korespondencję wysłaną na podany uprzednio adres uważa się za doręczoną). Dodatkowo przyjmuję do wiadomości, że zajęcia na studiach niestacjonarnych zaplanowane są na piątki w godz. 17:00-20:15 oraz soboty i niedziele w godz. 08:00-20:15, zajęcia specjalistyczne na studiach niestacjonarnych mogą zostać zaplanowane dodatkowo w piątki w godz. 08:00-20:15.